Novice Društva Brigadirjev Velenje -
4. Programsko - volilna skupščina DBV - 7. 3. 2014


Dne 7.3.2014 je v Občinski dvorani MO Velenje potekala 4. Programsko - volilna skupščina
Društva brigadirjev Velenje. Najpomembnejša naloga Skupščine sta  bili sprejem sprememb
in dopolnitev Statuta DBV in izvolitev novega vodstva Društva brigadirjev Velenje,
saj je poteklo prvo štiriletno obdobje delovanja DBV.

Vse prisotne je v imenu MO Velenje pozdravil podžupan MO Velenje in član Društva brigadirjev Velenje,
tov. Dr. Franc ŽERDIN. Z nekaj besedami se je zahvalil DBV za do sedaj opravljeno delo in poudaril
pomen delovanja DBV v današnjih razmerah ter zaželel članicam in članom DBV še naprej uspešno delo,
kakor tudi v nadaljevanju Skupščine, novo izvoljenemu vodstvu DBV.

DBV je bilo v čast, da se je Skupščine DBV udeležila Jožefina BRODNIK, roj. KLARIČ, ki je že leta 1946
pri starosti 18 let, sodelovala v delovni brigadi Brčko - Banoviči, kot članica 1. Francoske izseljeniške brigade.
Po odločitvi Upravnega odbora DBV je bila imenovana za prvo Častno članico DBV.
Pristopno izjavo za Častno članstvo in  priložnostno darilo ji je izročil predsednik DBV tov. Koloman LAINŠČEK.
Tov. Jožefina BRODNIK se je zahvalila Skupščini za podeljeno čast in v svojem kratkem nagovoru
še enkrat potrdila, da je v tistih trdih časih z veseljem prišla pomagati mladim pri obnovi od vojne porušene
svoje in svojih staršev domovine.
Na koncu nam je zaželela veliko uspešnega dela in nam položila na srce, da nikoli ne pozabimo na delo,
ki so ga opravili mladi v tistih težkih časih.

Po obveznem delu Skupščine kot je podaja poročil o opravljenem delu za čas prvega mandata in poročil
za delo v letu 2013 ter sprejemu  programa dela ter programa finančnega poslovanja
smo prišli do zelo pomembne točke dnevnega reda in sicer
sprejema sprememb in dopolnitev STATUTA DBV.

Spremembe in dopolnitve STATUTA DBV so bile brez razprave in soglasno potrjene in s tem sprejemom
je DBV začel delovati v skladu z novo sprejetim STATUTOM.
Na podlagi novo sprejetega Statuta je delovni predsednik tov. Aleksander CVAR seznanil predstavnike Skupščine,
da je potekel štiriletni mandat staremu vodstvu in se vsem zahvalil za uspešno in dobro opravljeno delo.
Z začetkom točke dnevnega reda Volitve predsednika in stalnih organov DBV je delovni predsednik
predstavnike Skupščine seznanil, da je za predsednika DBV v kandidacijskem postopku kandidiral
le eden in sicer tov. Koloman LAINŠČEK. Na podlagi tega je bila sestavljena Kandidacijska lista in
predstavljena Skupščini DBV.

Upravni odbor DBV je pripravil tudi predlog stalnih organov Društva brigadirjev Velenje in sicer:

 • Za člane Upravnega odbora,
 • Za člane Nadzornega odbora in
 • Za člane Častnega razsodišča.

Po predstavitvi vseh kandidatur so predstavniki Skupščine glasovali in soglasno sprejeli odločitev
in za predsednika Društva brigadirjev Velenje, za mandatno obdobje štirih let,
izvolili Tov. LAINŠEK Kolomana

za člane Upravnega odbora Društva brigadirjev Velenje:

 • CVAR Aleksander
 • DUKARIČ Blaž
 • GLOTIĆ Alma
 • LAINŠČEK Koloman
 • LORGER Mirko
 • MUMINOVIČ Novalija in
 • ŽERAK Ferdo

za člane Nadzornega odbora:

 • KOLAR Drago
 • GRAZER Jože in
 • KOREN Marjana

Za člane Častnega razsodišča:

 • CVAR Sonja
 • LAINŠČEK Leon in
 • TAJNŠEK Stanislav

Delovni predsednik je v svojem imenu in imenu Delovnega predsedstva čestital novo izvoljenemu
vodstvu DBV ter jim zaželel uspešno delo.

Po opravljenih volitvah so sledila še vsa obvezna opravila kot so sprejem, razprava  in potrditev
plana dela in finančnega plana za leto 2014 in plan dela ter aktivnosti za obdobje 2014 - 2018. 

Podrobnosti bodo zapisane v Zapisniku o Skupščini.

Nato je novi - stari predsednik Društva brigadirjev Velenje, tov. Koloman LAINŠČEK podelil
Priznanja in zahvale pravnim osebam in članom DBV, ki so s svojim delom pomagali DBV pri
prepoznavnosti DBV in uspešnemu delu.
Priznanja in Zahvale so prejeli:

-    Mestna občina Velenje
-    Premogovnik Velenje d.d.
-    Mesartvo Poznič d.o.o.
-    Marjana KOREN
-    Branka SOVINEK
-    Jože GRACER
-    Jože HRIBAR
-    Novalija MUMINOVIĆ
-    Gosto TRIVUNOVIĆ
-    Koloman LAINŠČEK
-    Aleksander CVAR


Podpredsednik DBV tov. Aleksander CVAR pa je Zahvalo za opravljeno delo izročil predsedniku DBV
tov. Kolomanu LAINŠČKU.

Tik pred zaključkom uradnega dela Skupščine so dobili besedo še gostje in sicer predstavniki
Kluba brigadirja Zasavje in Kluba brigadirjev Ptuj.

Moram še zapisati, da je staro vodstvo dejansko opravilo težaško in zahtevno delo in se vsem,
predvsem predsedniku DBV iskreno zahvaljujem in novemu vodstvu želim veliko uspešnega dela
tako na nivoju Društva brigadirjev Velenje kot na nivoju novoustanovljene Zveze brigadirjev Slovenije.


Zapisal:
Aleksander CVAR

Objavljeno:
18. 3. 2014


ZADNJE OBJAVE:
Društvo Brigadirjev Velenje
© DBV,  2024
Vse pravice pridržane
ZADNJE OBJAVE:
------------------------------
VABILO NA POMLADNI
PIKNIK DBV            >>>
------------------------------
VABILO NA POMLADNO
ČISTILNO AKCIJO    >>>
------------------------------
DELOVNA AKCIJA
POGOZDOVANJA     >>>
------------------------------
14. REDNA LETNA
SKUPŠČINA DBV      >>>
------------------------------
NAPOVEDNIK DOGODKOV
ZA MAREC 2024      >>>
------------------------------
DESETA OBLETNICA
DELOVANJA ZBS!     >>>
-------------------------------
LJUBNO OB SAVINJI -
AKCIJA PRELOŽENA! >>>
------------------------------
Število obiskov strani
Zgradimo si lastne poti sami, z znanje, voljo in pogumom!