Nekaj osnovnih informacij o Društvu Brigadirjev Velenje

Društvo Brigadirjev Velenje (krajše DBV) je bilo ustanovljeno konec leta 2009;
uradno registrirano in vpisano v register pa v začetku leta 2010.

Pobudo za ustanovitev društva je podal Koloman Lainšček,
ki je tudi sedanji aktivni predsednik društva.

Društvo ima uradno overjen in potrjen statut ter je uradno registrirano društvo
kot DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE.
Društvo Brigadirjev Velenje uporablja tudi svoj simbol ter svojo zastavo.

Trenutno število članov (7.3.2019) je 150 in vztrajno narašča.
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom druženja, obujanja starih spominov na prostovoljstvo,
udarniške akcije, mlade dni ter mladinske delovne akcije (MDA).

Poseben poudarek društva je na prenašanju filozofije mladinskih delovnih akcij ter brigadirstva
na mlajše rodove ter ohranjanje okvirja zgodovine, ki ga je v preteklem času zarisalo brigadirstvo in
mladinske delovne akcije. Seveda se najde priložnost tudi za kakšen izlet in navezovanje stikov ter
druženje z sorodnimi društvi.

Društvo organizira tudi različne delovne akcije in udejstvuje udeležbo svojih članov na
različnih humanitarnih akcijah. Društvo Brigadirjev Velenje razvija svoje delovanje na vseh
zastavljenih področjih in bo v prihodnosti delovalo v duhu doseganja zastavljenih ciljev v svojevrstnem, mladinsko-brigadirskem slogu.

Društvo brigadirjev Velenje je prvotni pobudnik in soustanovitelj in član Zveze brigadirjev Slovenije

Za konec pa nekaj, kar lahko vedno znova in znova slišimo v naših vrstah:

                       ZADNJE OBJAVE:
Društvo Brigadirjev Velenje
© DBV,  2021
Vse pravice pridržane
-------------------------------
VABILO NA KOSTANJEV
PIKNIK ZA ČLANE  >>>
-------------------------------
SPOMLADANSKI PIKNIK
ZA ČLANE DBV!   >>>
-------------------------------
LETNA SKUPŠČINA
DRUŠTVA 2019!!!   >>>
------------------------------
DELOVNA AKCIJA DBV OB
60. LETNICI MOV!   >>>
-------------------------------
OKROGLA MIZA V RIBNICI
NA POHORJU           >>>
-------------------------------
OBISK BRIGADIRJEV V
BRIGADI ŠOUM        >>>
-------------------------------
MEDNARODNO SREČANJE
BRIGAIDRJEV 2019   >>>
-------------------------------
Vseslovensko srečanje
brigadirjev               >>>
-------------------------------
ZADNJE OBJAVE:
Število obiskov
Društvo brigadirjev Velenje
Zgradimo si lastne poti sami, z znanje, voljo in pogumom!